Landelijke site helpt burenproblemen oplossen

Zo’n 80 lokale organisaties voor Buurtbemiddeling hebben gezamenlijk één website ontwikkeld, www.problemenmetjeburen.nl. Op deze site is algemene informatie over de 10 meest voorkomende burenproblemen te vinden en worden tips gegeven voor mogelijke oplossingen. Bezoekers worden direct doorverwezen naar de voor hen dichtstbijzijnde organisatie voor Buurtbemiddeling. De website is een initiatief van de Zwolse welzijnsorganisatie Travers Welzijn.

Maar liefst 27 procent van de Nederlanders heeft wel eens last van omwonenden en 6 procent van de Nederlanders heeft vaak overlast van de buren. Dat kan gaan om geluidsoverlast, rommel, erfafscheidingen, pesterijen en andere zaken. Frannie Herder van het onafhankelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is content met de nieuwe website. “Tijdig met elkaar in gesprek gaan is dé oplossing voor problemen tussen buren. Daardoor wordt escalatie voorkomen en de ervaring leert dat de burenruzie in twee van de drie situaties wordt opgelost dankzij de helpende hand van buurtbemiddelaars. Doordat men via deze laagdrempelige website snel terecht komt bij de Buurtbemiddeling die in hun stad actief is, kan het gesprek snel worden aangegaan.”

 

Bemiddeling versus rechtspraak

Het grote verschil tussen Buurtbemiddeling en een door de rechter opgelegde oplossing is volgens Herder de bewustwording die ontstaat in de gesprekken tussen buren. “Onder begeleiding van de buurtbemiddelaar gaan beide partijen met elkaar in gesprek. Het onafgebroken gehuil van een baby is ineens een stuk minder storend als je weet dat het kind ziek is en de ouders er alles aan doen om het stil te krijgen. In de gesprekken krijgen buren begrip voor elkaars situatie en daardoor is een oplossing sneller gevonden. Legt de rechter een oplossing op, dan is daarmee nog niets aan het onderliggende probleem en de burenrelatie zelf gedaan.”

 

Zwols initiatief

Het initiatief voor de landelijke website, die zowel de bekendheid van Buurtbemiddeling in het algemeen als de vindbaarheid van lokale Buurtbemiddelingsorganisaties moet vergroten, komt vanuit Zwolle. In Zwolle wordt Buurtbemiddeling gecoördineerd door Travers Welzijn. “Wij doen dat met één betaalde coördinator en tal van getrainde vrijwilligers”, zegt Marianne Grooten van Travers Welzijn. Travers Welzijn en de andere organisaties die bijdroegen aan www.problemenmetjeburen.nl hopen dat met de komst van de nieuwe site ook meer mensen het bestaan van Buurtbemiddeling ontdekken. “Nog lang niet iedereen kent dit fenomeen waarbij vrijwillige bemiddelaars burenrelaties helpen verbeteren. Zouden meer mensen het kennen, dan konden veel conflicten in een vroeg stadium worden voorkomen”, zegt Grooten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2012 ---Lex Bakker(info@aabakker.nl)