Nieuwsbrief van de Wijkvereniging Bestevaer(nr. 33a) 

Wij wensen u veel leesplezier. 

In verband met het Corona virus is het wijkcentrum tot (in ieder geval) 6 april gesloten. Wat er na die datum zal gebeuren is nu nog niet bekend.

Wij betreuren dit maar we kunnen niet anders doen.

Bestuur en beheerder

 

Extra Nieuwsbrief Contributie, ihkv Corona-virus

Beste leden/ donateurs,

Zoals u van ons gewend bent, komen wij eind februari/ begin maart bij u aan de deur voor het ophalen van de contributie, als die nog niet is voldaan.

Onze vrijwilligers zijn druk aan de slag, maar hebben nog niet iedereen kunnen bezoeken. Nu door het kabinet dringend verzocht is om (sociale) contacten zoveel mogelijk te beperken, om zo de verspreiding van het corona-virus te beperken, zullen wij onze huis-aan-huis bezoeken voor de contributie voorlopig staken. Wij willen hiermee gehoor geven aan de maatregelen, zodat wij u en onze vrijwilligers niet onnodig blootstellen aan de risico’s van (versnelde) verspreiding.

Wij hopen op uw begrip en vragen bij deze graag nog dringender uw medewerking om de contributie over te maken op rekeningnummer:

NL41RABO 016.07.42.188

t.n.v. Wijkver. Wipstrikkwartier

ovv “Straat + Huisnumer”                         

(adres is erg belangrijk. Ihkv de AVG is dit ons enige check om uw betaling te koppelen)

In verband met het vervallen van diverse activiteiten, zal het wijkcentrum tot 6 april gesloten zijn. Hoe het na die datum zal gaan is nu nog niet te zeggen.

Nogmaals, wij hopen op uw begrip en medewerking! Zodat wij toch binnen redelijke termijn ons contributie-inning 2020 kunnen afronden.

NB: Kiest u ervoor om in vervolg uw contributie middels een periodieke overboeking te voldoen? Wilt u dan zo vriendelijk zijn deze in januari van het jaar plaats te laten vinden?

Alvast bedankt!

Bestuur, beheer en vrijwilligers

Wijk- en Speeltuinvereniging Wipstrikkwartier

Copyright 2012 ---Lex Bakker(info@aabakker.nl)