Nieuwsbrief van de Wijkvereniging Bestevaer(nr. 36) 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Lidmaatschap 2021

Bent u lid/ donateur van onze vereniging? Of wilt u dat graag worden?

Velen van u hebben de contributie reeds voldaan, maar omdat wij i.v.m. de Corona-Maatregelen (liever) niet deur-aan-deur incasseren, een herinnering:

 

Wij vragen u vriendelijk uw contributie à

€ 10,00 uiterlijk 28 februari 2021 te voldoen.


Overschrijven    

IBAN: NL41RABO 016.07.42.188

    t.n.v. Wijkver. Wipstrikkwartier

Contant of Pin:

In het wijkcentrum 

Maandag, Dinsdag, Woensdag 9.00 – 11.00

Let op!

Vermeld bij uw betaling uw NAAM en ADRES, zodat wij een juiste registratie kunnen waarborgen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Copyright 2012 ---Lex Bakker(info@aabakker.nl)