Nieuwsbrief van de Wijkvereniging Bestevaer(nr. 4)

 

 

Uitnodiging wijkgesprek Wipstrik

Op woensdag 20 november willen we graag verder met u in gesprek over het wonen en leven in de wijk Wipstrik.

Op donderdag 30 mei is op basis van de uitkomsten van het Buurt voor Buurt-onderzoek gesproken over zaken die van belang zijn voor

de toekomst van de wijk. Gesproken is onder andere over hoe samen de buurt leefbaar te houden, de verschillen tussen buurten en

wat dit doet met de sociale samenhang in de Wipstrik. Op woensdag 20 november willen we graag verder met u in gesprek en dan met

name over de veranderingen in het sociale domein, het grotere beroep dat op wijkbewoners wordt gedaan en welke rol het wijkcentrum

hierbij zou kunnen vervullen:

• Welke bewonersinitiatieven in de Wipstrik zijn van belang en doen er toe

• De toekomst van de Buurthulppost

• Wat is de functie en betekenis van het wijkcentrum voor de wijk

Meldingen, verzoeken en klachten over het beheer en onderhoud kunt u doorgeven aan het Klanten Contact Centrum van de gemeente

Zwolle, telefoonnummer 14038.

Locatie Wijkcentrum Bestevear, Trompstraat 10B.

Tijdstip 19.30 – 21.30 uur.

Mede namens wijkwethouder Gerrit Piek graag tot ziens op 20 november 2013.

Met een vriendelijke groet,

Hanneke Valkeman

Wijkmanager

 

Intocht Sint Nicolaas 23 november

Op zaterdag 23 november om half 2 komt Sint Nicolaas weer in de Wipstrik. Hij heeft laten weten dat hij graag met de boot aan wil komen. Als dat lukt dan komt hij met zijn pieten aan bij de Turfmarkt, in de buurt van de Schoenkuipenbrug. Maar dat is op de affiches die bij jullie scholen komen te hangen, te lezen. Na ontvangst door de voorzitter van de wijkvereniging, zal hij met zijn paard en de pieten een rondrit maken door de wijk, begeleid door een muziekkorps. Iedereen mag meelopen. Na afloop van de optocht kunnen alle kinderen van 2 t/m 8 jaar in het wijkcentrum terecht voor een gezellige middag. Sinterklaas zal ook bij de kinderen in de zaal komen en weer enkele kinderen bij zich vragen. Na afloop krijgt ieder kind een verrassing van de zwarte pieten. Als je een brief of tekening naar Sint Nicolaas wilt sturen, stuur hem dan naar het wijkcentrum. Wij zorgen dan dat Sint Nicolaas deze krijgt. Ook de ouders mogen Sint Nicolaas wel een briefje sturen hoor!

De route van de optocht is:

Turfmarkt, Schoenkuipenbrug, Evertsenstraat, Piet Heinstraat, Trompstraat, van Galenstraat, Abel Tasmanstraat, J.v.Riebeekstraat, Top Naefstraat, Herenweg, H. Swarthstraat, H.R.Holststraat, Herfterplein, R. Visscherstraat, J. Catsstraat, Brederostraat, Wipstrikkerallee, de Ruyterplein

 

Dartstoernooi 17 november

Op zondag 17 november a.s wordt er in wijkcentrum Bestevaer een dartstoernooi vanaf 13 jaar georganiseerd. Het toernooi begint om 12.30 uur, zaal is open om 11.30 uur. Opgeven kan tot zondag 24 februari 12.00 uur in wijkcentrum Bestevaer. Het inschrijfgeld is 5 euro. Het speltype dat wordt gespeeld is 501, best of 3. Er is een winnaar- en verliezersronde.  Het inleggeld is prijzengeld

bingo nieuwsbrief 

Bingo 24 november

Iedere maand wordt er een Bingo gehouden op de zondagavond. U kunt, buiten de vele andere prijzen, ook de winnaar worden van de Hoofdprijs. De zaal is open om 18.30 uur en de Bingo start om 19.30 uur. Kinderen onder de 16 jaar mogen alleen binnen onder begeleiding van een volwassene. 

Er worden 15 rondes gespeeld. Een boekje kost € 0,50, dus 15 rondes is € 7,50. Een boekje van 3 voor de hoofdronde kost € 5,00, dus u kunt de hele avond   meedoen voor € 12,50

De volgende bingo's zijn:22 december kerstbingo

                                        26 januari

                                        23 februari

                                        30 maart

Noteert u deze data alvast in uw agenda.

Copyright 2012 ---Lex Bakker(info@aabakker.nl)